Via ferrata Frýdlantské cimbuří
(Jizerské hory, Česká republika)

 • Co to je:
  - připravovaná horská via ferrata
  - převýšení: n/a
  - obtížnost: n/a
  - doba lezení: n/a
  - orientace: západ
  - zajištění: perfektní

 • Kde to je:
  Jizerské hory, Česká Republika
  oblast obcí Hejnice - Bílý potok
  PS parkoviště: údaj bude zveřejněn po otevření ferraty
  nástup, přibližně: údaj bude zveřejněn po otevření ferraty • Historie příprav:

 • S nápadem vybudovat via ferratu na turistický vrchol Frýdlantské cimbuří přišli jako první horolezci z Hejnice a Bílého Potoka v roce 2008. To už více než deset let úspěšně fungovala via ferrata na "Jeptišce" (Nonnenfelsen) kousek za hranicemi v Německu. Byl vypracován projekt, který měl obecnou podporu, ale nakonec narazil na nesouhlasné stanovisko CHKO Jizerské hory s tím, že bude potřeba vypracovat odborné posudky, především ohledně vlivu takovéto cesty na přírodu a životní prostředí. Celý projekt byl pak na nějaký čas odložen.

 • 11.4.2012 Mezitím vzniklo Občanské sdružení Vodní brána a byla postavena stejnojmenná ferrata. O.s. Vodní brána se dále začalo zabývat myšlenkou na realizaci ferraty Frýdlantské cimbuří a začali v této věci podnikat administrativní kroky. Lezení v CHKO Jizerské hory je oficiálně povoleno a pravidla pro provozování horolezectví v Jizerkách si můžete přečíst zde: Povolení horolezecké činnosti. Navíc zde máme Vyjádření horské služby k tomuto projektu.

 • 18.9.2013 O.s. Vodní brána podalo na CHKO Jizerské hory "žádost o udělení výjimky z ochranných podmínek pro vybudování zajištěné horolezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského Cimbuří".

 • 14.10 2013 vydalo CHKO toto stanovisko, kde nemůže vyloučit negativní vliv na přírodu a ukládá nechat vypracovat tzv. naturové hodnocení vlivu záměru na přírodu a krajinu.

 • 17.10 2013 doručilo CHKO Oznámení o zahájení a přerušení řízení

 • 4.11.2013 bylo hlasování OVK Jizerské hory (místní správci skal) a vydali nesouhlasné stanovisko. Nutno dodat, že toto "hlasování" proběhlo korespondenčně. Martin Marek Čokař z O.s.Vodní brána byl osobě přítomen na následující pravidlené schůzi OVK, kde členové sami přiznali, že z deseti hlasujících byli na místě osobně pouze dva a trasu si z nich neprošel nikdo.

 • 6.11.2013 O.s. Vodní brána vyhlásilo "sbírku" na transparentní konto za účelem získat peníze na naturové hodnocení. Výzva byla zveřejněna na Facebooku, a také vlepena do vrcholové knihy ferraty Vodní brána v Semilech. Celý text výzvy zde. K velkému překvapení mohlo občasnké sdružení po 14 dnech hledat potřebné odborníky, protože na kontě už měli 40 000 Kč. Nakonec se vybralo přes 60 tisíc od asi 150 dárců. Nejčastější příspěvek byl 300 Kč. Dík všem z vás, kdo jste přispěli!
  Zde můžete vidět stav transparentního účtu.

  Naturové hodnocení bylo objednáno a ohledně ferraty vyšel na jaře 2014 článek, jehož scany si můžete stáhnout zde: Článek o ferratě na Frýdlantské cimbuří (formát ZIP, 1,1 MB)
  Šířeno se svolením redakce časopisu Krkonoše Jizerské hory.

 • 15.4.2014 bylo získáno poměrně zásadní Prohlášení Minosterstav pro místní rozvoj o tom, že via ferrata není stavba. Dále O.s. Vodní brána má vyjádření Agentury ochrany přírody a krajiny, kde se konstatuje, že není nutné provádět náročné hodnocení EIA (obvyklé pro dálnice, chemičky a jaderné elektrárny).

 • 15.5.2015 Na základě vyjádření ministerstva CHKO Jizerské hory zastavilo řízení o ferratě s ohledem na stavbu a vydalo toto zastavení řízení.

 • Během roku 2014 dále probíhalo šetření v terénu. Vše se ale protáhlo kvůli zaznamenanému hnízdění sokola, údajně právě na turistickém vrcholu Frýdlantského cimbuří. Velice zvláštní situace nastala, když CHKO vydala zákaz lezení a pohybu na většině skal v okolí, kromě právě onoho turistického vrcholu! Naturové hodnocení mohlo tedy pokračovat až v srpnu, kdy CHKO omezení zrušila s tím, že hnízdění nebylo úspěšné (našla se skořápka "predovaná kunou"), kvůli objektivitě je potřeba dodat, že v roce 2015 sokol skutečně úspěšně vyhnízdil na hnízdišti několik stovek metrů od Frýdlanstkého cimbuří.
  Naturové hodnocení tedy bylo dokončeno a kliknutím vpravo na obrázek (nebo na uvedený link) zde si jej můžete celé stáhnout. Kompletní hotové hodnocení předali O.s.Vodní brána na Krajský úřad - odbor životního prostředí v Liberci na začátku prázdnin 2015.

  Během léta 2015 O.s. Vodní brána obdrželo další dokumenty týkající se ferraty:

 • 9.7.2015: Vyjádření krajského úřadu Libereckého kraje
 • 22.7.2015: Česká společnost ornitologická - vyjádření
 • 23.7.2015: Vyjádření Městského úřadu Frýdlant
 • 24.7.2015: Vyjádření České inspekce životního prostředí
 • 24.7.2015: Nesouhlas znalců Jizerských hor

 • 13.8.2015: Krajský úřad dospěl k závěru, že "Zbudování veřejně přístupné zajištěné lezecké stezky typu via ferrata na turistický vrchol Frýdlantského cimbuří nemá významný vliv na životní prostředí a nebude posuzováno podle zákona." Celá záležitost se tedy vrátila znovu na CHKO a čeká se na jejich rozhodnutí.
  Kompletní dokument, Rozhodnutí Krajského úřadu si můžete přečíst zde nebo kliknutím na obrázek vpravo. Tento dokument obsahuje i vyjádření Městského úřadu Frýdlant, Odboru živ. prostředí, Krajské hygienické stanice, České inspekce životního prostředí, Agentury ochrany přírody a krajiny Liberec, Ornitologické společnosti a "znalců a milovníků Jizerských hor".

 • 7.10.2015: Bylo doručeno Oznámení CHKO o pokračování řízení

 • Co O.s.Vodní brána očekává v blízké době: CHKO by mělo velmi brzy rozhodnout, jestli udělí výjimku a tím povolí ferratu. CHKO si nechali udělat Ornitologický protiposudek, který používá trochu nefér argumenty a jakoby zamlčuje, že ferrata vede právě na turisticky celoročně přístupný vrchol kde de-facto sokol nemá šanci úspěšně zahnízdit. Také se tam předpokládá, že provozovatelé nebudou schopni ferratu po dobu hnízdící sezóny uzavřít! Jakoby ochranáři přírody neměli tu moc ferratu v takovém případě okamžitě zakázat, pohnat k zodpovědnosti a odebrat výjimku atd.. O.s. Vodní brána dokonce přistoupili i na na podmínku, že ferrata by se znepřístupnila už tři měsíce před faktickým začátkem hnízdní sezóny. Zde si můžete prečíst připomínky k tomuto protiposudku, které zaslalo O.s. Vodní brána na CHKO Jizerské hory 12.11.2015.
  Udělali tedy téměř vše, co bylo v jejich silách, aby vyhověli požadavkům CHKO. Uvidíme tedy, jak to celé dopadne a pokud budu mít nějaké aktuální informace, rád je zde uvedu.

  Podklady použité k dokumentaci záměru výstavby ferraty:


  Seznam dokumentů:

  - 28.3.2013: Povolení horolezecké činnosti.
  - 10.9.2013: Vyjádření Horské služby
  - 14.10.2013: Stanovisko CHKO Jizerské hory
  - 17.10.2013: Oznámení o zahájení a přerušení řízení
  - 4.11.2013: Nesouhlasné stanovisko OVK Jizerské hory
  - 15.4.2014: Prohlášení Ministerstva pro místní rozvoj
  - 15.5.2014: Zastavení řízení
  - Květen 2015: Naturové hodnocení
  - 9.7.2015: Vyjádření Krajského úřadu Libereckého kraje
  - 22.7.2015: Česká společnost ornitologická - vyjádření
  - 23.7.2015: Vyjádření Městského úřadu Frýdlant
  - 24.7.2015: Vyjádření České inspekce životního prostředí
  - 24.7.2015: Nesouhlas znalců Jizerských hor
  - 13.8.2015: rohzodnutí Krajského úřadu
  - 7.10.2015: Oznámení CHKO o pokračování řízení
  - 6.8.2015: Ornitologický protiposudek
  - 12.11.2015: Připomínky k protiposudku   Zpět na stránku českých via ferrat